Bleizgienė, Ramunė. 2020. „Žemaitės kūrybos Sklaida 1905–1914 Metų švietimo Sistemoje“. Literatūra 62 (1), 45-72. https://doi.org/10.15388/Litera.2020.1.4.