Чичинскайте, Регина. 2010. „Pokalbis, Kai nėra Dialogo: Aleksandras Piatigorskis“. Literatūra 52 (2), 137-49. https://doi.org/10.15388/Litera.2010.2.7735.