Kačkutė, Eglė. 2009. „Save Peraugantis Tapatumas Alison Louise Kennedy kūriniuose Tai Aš džiaugiuosi Ir Pirminė Palaima“. Literatūra 51 (4), 84-100. https://doi.org/10.15388/Litera.2009.4.7749.