Weidmann, Dirk. 2009. „“And I Tiresias Have Foresuffered all…” – Daugiau Nei Aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto Poemoje Bevaisė žemė?“. Literatūra 51 (3), 98-108. https://doi.org/10.15388/Litera.2009.3.7759.