Butkus, Vigmantas. 2007. „Ludwigo Tiecko Komedija ,Batuotas katinas‘: Romantinės Ironijos Pavidalai“. Literatūra 49 (4), 19-27. https://doi.org/10.15388/Litera.2007.4.7954.