Jonutytė, Jurga. 2015. „Dėmesys Sakytinei Tradicijai Kaip kūrybiškas Tapatinimasis. Antano Juškos Ir Jono Basanavičiaus etnografinės Veiklos Motyvų apmąstymas“. Literatūra 48 (6), 29-41. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.6.8013.