Bleizgienė, Ramunė. 2015. „Moteriškoji Tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje Laikysenoje Ir kūryboje“. Literatūra 48 (6), 81-104. https://doi.org/10.15388/Litera.2006.6.8018.