Kačkutė, Eglė. 2015. „Ar Tebeaktualus Ir Ar tebemoteriškas ,moterų rašymas‘“. Literatūra 47 (4), 79-92. https://doi.org/10.15388/Litera.2005.4.8099.