Nagliuvienė, Juldita. 2015. „Substancinė Dievo Formos Kaita Kaip Meninė Visybės Reprezentacija (pagal Thomo Manno Romaną Juozapas Ir Jo Broliai)“. Literatūra 46 (5), 56-65. https://doi.org/10.15388/Litera.2004.5.8164.