Aleknienė, Tatjana. 2015. „Istorijos Teatras: Filosofijos Ir Istorijos Pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje“. Literatūra 46 (3), 23-40. https://doi.org/10.15388/Litera.2004.3.8183.