Mikelaitis G. (2018) „Stasio Ylos kultūrinė antropologija: nužmogėjimo ir prisikėlimo paradigmos“, Literatūra, 59(1), p. 23-32. doi: 10.15388/Litera.0.0.11872.