Dilytė-Čiurinskienė O. (2019) „20-ųjų metų kartos liudijimai privačiojoje raštijoje: Alberto Dilio (1920–2000) atvejis“, Literatūra, 61(1), p. 51-77. doi: 10.15388/Litera.2019.1.3.