Bleizgienė R. (2020) „Žemaitės kūrybos sklaida 1905–1914 metų švietimo sistemoje“, Literatūra, 62(1), p. 45-72. doi: 10.15388/Litera.2020.1.4.