Butkus V. ir Šeškus A. (2010) „Balio Sruogos Dievų miškas kaip (savita) antropologinė studija“, Literatūra, 52(1), p. 68-80. doi: 10.15388/Litera.2010.1.7717.