Sakalavičiūtė K. (2010) „Balys Sruoga ir Levas Karsavinas: dramaturgo ir filosofo dialogai“, Literatūra, 52(2), p. 113-125. doi: 10.15388/Litera.2010.2.7733.