Kačkutė E. (2009) „Save peraugantis tapatumas Alison Louise Kennedy kūriniuose Tai aš džiaugiuosi ir Pirminė palaima“, Literatūra, 51(4), p. 84-100. doi: 10.15388/Litera.2009.4.7749.