Weidmann D. (2009) „“And I Tiresias have foresuffered all…” – daugiau nei aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto poemoje Bevaisė žemė?“, Literatūra, 51(3), p. 98-108. doi: 10.15388/Litera.2009.3.7759.