Butkus V. (2007) „Ludwigo Tiecko komedija ,Batuotas katinas‘: romantinės ironijos pavidalai“, Literatūra, 49(4), p. 19-27. doi: 10.15388/Litera.2007.4.7954.