Kmita R. (2007) „Eduardo Mieželaičio Žmogus kaip politinės religijos tekstas“, Literatūra, 49(1), p. 39-57. doi: 10.15388/Litera.2007.1.7993.