Pociūtė D. (2015) „,Tušti titulai‘ ir tikrieji vardai: LDK protestantų į(si)vardijimai senojoje raštijoje“, Literatūra, 48(7), p. 15-34. doi: 10.15388/Litera.2006.7.8001.