Beresnevičius G. (2015) „Palemonidai. Lietuvių nacionalinis identitetas ir Palemono ,romėniškųjų‘ legendų įtaka jo formavimuisi nuo XVI a.“, Literatūra, 48(7), p. 119-128. doi: 10.15388/Litera.2006.7.8007.