Jonutytė J. (2015) „Dėmesys sakytinei tradicijai kaip kūrybiškas tapatinimasis. Antano Juškos ir Jono Basanavičiaus etnografinės veiklos motyvų apmąstymas“, Literatūra, 48(6), p. 29-41. doi: 10.15388/Litera.2006.6.8013.