Bleizgienė R. (2015) „Moteriškoji tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje laikysenoje ir kūryboje“, Literatūra, 48(6), p. 81-104. doi: 10.15388/Litera.2006.6.8018.