Kačkutė E. (2015) „Ar tebeaktualus ir ar tebemoteriškas ,moterų rašymas‘“, Literatūra, 47(4), p. 79-92. doi: 10.15388/Litera.2005.4.8099.