Bajarūnienė J. (2015) „Ekspresionizmo apibrėžtys ir tyrinėjimai XX a. vokiečių literatūros kritikoje“, Literatūra, 46(5), p. 34-49. doi: 10.15388/Litera.2004.5.8162.