Nagliuvienė J. (2015) „Substancinė Dievo formos kaita kaip meninė Visybės reprezentacija (pagal Thomo Manno romaną Juozapas ir jo broliai)“, Literatūra, 46(5), p. 56-65. doi: 10.15388/Litera.2004.5.8164.