Aleknienė T. (2015) „Istorijos teatras: Filosofijos ir Istorijos pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje“, Literatūra, 46(3), p. 23-40. doi: 10.15388/Litera.2004.3.8183.