[1]
Mikelaitis G., „Stasio Ylos kultūrinė antropologija: nužmogėjimo ir prisikėlimo paradigmos“, LIT, t. 59, nr. 1, p. 23-32, spal. 2018.