[1]
Šlapkauskaitė R., „Redakcinė kolegija ir turinys“, LIT, t. 62, nr. 2, p. 1-9, lapkr. 2020.