[1]
Bleizgienė R., „Žemaitės kūrybos sklaida 1905–1914 metų švietimo sistemoje“, LIT, t. 62, nr. 1, p. 45-72, gruodž. 2020.