[1]
Pociūtė-Abukevičienė D. ir Juknytė E., „Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedra 2012 metais“, LIT, t. 54, nr. 1, p. 223-226, saus. 2012.