[1]
Meržvinskaitė B., „Autorius ir skaitytojas Sigmundo Freudo psichoanalizėje“, LIT, t. 52, nr. 4, p. 82-90, saus. 2010.