[1]
Лавринец Павел, „Žagarai ir rusų literatūrinė aplinka“, LIT, t. 52, nr. 2, p. 102-112, saus. 2010.