[1]
Sakalavičiūtė K., „Balys Sruoga ir Levas Karsavinas: dramaturgo ir filosofo dialogai“, LIT, t. 52, nr. 2, p. 113-125, saus. 2010.