[1]
Dručkutė G., „Lietuvos vardas senuosiuose prancūzų tekstuose: įvaizdžio link“, LIT, t. 51, nr. 4, p. 7-18, saus. 2010.