[1]
Kačkutė E., „Save peraugantis tapatumas Alison Louise Kennedy kūriniuose Tai aš džiaugiuosi ir Pirminė palaima“, LIT, t. 51, nr. 4, p. 84-100, saus. 2009.