[1]
Weidmann D., „“And I Tiresias have foresuffered all…” – daugiau nei aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto poemoje Bevaisė žemė?“, LIT, t. 51, nr. 3, p. 98-108, saus. 2009.