[1]
Bartkuvienė I., „Kūrybos raiškos vieta Ilzės Aichinger apsakyme Mano kalba ir Aš“, LIT, t. 50, nr. 4, p. 31-39, saus. 2008.