[1]
Butkus V., „Ludwigo Tiecko komedija ,Batuotas katinas‘: romantinės ironijos pavidalai“, LIT, t. 49, nr. 4, p. 19-27, saus. 2007.