[1]
Kmita R., „Eduardo Mieželaičio Žmogus kaip politinės religijos tekstas“, LIT, t. 49, nr. 1, p. 39-57, saus. 2007.