[1]
Beresnevičius G., „Palemonidai. Lietuvių nacionalinis identitetas ir Palemono ,romėniškųjų‘ legendų įtaka jo formavimuisi nuo XVI a.“, LIT, t. 48, nr. 7, p. 119-128, saus. 2015.