[1]
Jonutytė J. ir Šmitienė G., „Kūniškoji tapatybės plotmė“, LIT, t. 48, nr. 6, p. 0-0, saus. 2015.