[1]
Jonutytė J., „Dėmesys sakytinei tradicijai kaip kūrybiškas tapatinimasis. Antano Juškos ir Jono Basanavičiaus etnografinės veiklos motyvų apmąstymas“, LIT, t. 48, nr. 6, p. 29-41, saus. 2015.