[1]
Birgerytė A., „Neįgalaus kūno asmens tapatybės kaita XX amžiaus pirmoje pusėje: Prano Daunio Vargo keliais. Atsiminimai iš kovų dėl nepriklausomybės ir aklųjų gyvenimo“, LIT, t. 48, nr. 6, p. 59-80, saus. 2015.