[1]
Bleizgienė R., „Moteriškoji tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje laikysenoje ir kūryboje“, LIT, t. 48, nr. 6, p. 81-104, saus. 2015.