[1]
Nagliuvienė J., „Substancinė Dievo formos kaita kaip meninė Visybės reprezentacija (pagal Thomo Manno romaną Juozapas ir jo broliai)“, LIT, t. 46, nr. 5, p. 56-65, saus. 2015.