[1]
Aleknienė T., „Istorijos teatras: Filosofijos ir Istorijos pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje“, LIT, t. 46, nr. 3, p. 23-40, saus. 2015.