[1]
Kučinskienė A., Kairienė A., ir Staškevičienė D., „Antikinių vardų lietuvinimas: tarp tradicijos ir naujovių“, LIT, t. 57, nr. 3, p. 116-146, kovo 2016.