[1]
Daujotytė V., „Formos: tuštėjančios, nykstančios, susidarančios“, LIT, t. 57, nr. 1, p. 96-104, geg. 2016.