[1]
Kazlauskaitė G., „Vėlyvoji Vinco Mykolaičio-Putino lyrika kaip būties išskaidrėjimas“, LIT, t. 57, nr. 1, p. 113-117, geg. 2016.